Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Το παράξενο μαγικό φυλακτό της Πάφου

Ένα «μαγικό» φυλαχτό, που λένε πως έχει πάνω του ένα ξόρκι, ανακαλύφθηκε στη Νέα Πάφο της Κύπρου, η οποία από τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα είχε....
ενταχθεί στο βασίλειο των Πτολεμαίων, των Ελλήνων βασιλέων της Αιγύπτου.

Το παράδοξο με αυτό το φυλαχτό, που φτιάχτηκε πριν από 1.500 χρόνια, είναι ότι έχει χαραγμένη στη μια πλευρά του μια καρκινική επιγραφή με 59 γράμματα, η οποία είναι ανεξήγητη.

Καρκινικές ονομάζονται οι συμμετρικές φράσεις οι οποίες μπορούν να διαβαστούν είτε από την αρχή είτε από το τέλος. Τα καρκινικά επιγράμματα ήταν εξαιρετικά δημοφιλή κατά τον 5ο αιώνα.

Η πιο διάσημη καρκινική επιγραφή είναι η «Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν» που σημαίνει «Μην πλένεις μόνο το πρόσωπό σου, αλλά ξέπλυνε και τις αμαρτίες σου».

Η επιγραφή του φυλαχτού έχει ως εξής:

ιαεωβαφρενεμουνοθιλαρικριφιαευεαιφιρκιραλιθονυομενερφαβωεαι

(ιαεω-βαφρενεμ-ουνοθιλαρι-κριφια-ευε-αιφιρκ-ιραλιθονυο-μενερφαβ-ωεαι)

ή όπως είναι χαραγμένες οι σειρές:

ΙΑΕΩ ΒΑΦΡΕΝΕΜ ΟΥΝΟΘΙΛΑΡΙ ΚΡΙΦΙΑ ΕΥΕ ΑΙΦΙΡΚΙΡΑ ΛΙΘΟΝ ΥΟΜΕ ΝΕΡΦΑΒΩ ΕΑΙ

Το φυλαχτό ανακαλύφθηκε το 2011, όμως μόλις τώρα οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ερμηνεύσουν την παλίνδρομη επιγραφή που έχει πάνω του: «Ο Κύριος είναι ο κομιστής του μυστικού (κρίφια) ονόματος, το λιοντάρι του Ρα βρίσκεται ασφαλές στο ιερό του».

[Πηγή]

Οι απόψεις του ιστολογίου μας δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύουμε