Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Ανίδεοι και πονηροί

Τα κείμενα που αποδίδονται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, απεκρύβησαν συστηματικά από το επιστημονικό και ιερατικό....
κατεστημένο εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Σκοπός αυτού του άρθρου, είναι να βγουν όσο περισσότερα αρχαία κείμενα στη φόρα , που αναφέρονται στο Δημιουργό.

Όσοι και όσες “ψάχνεστε” και ταυτόχρονα αγχώνεστε, για να μη σας κολήσουν οι πολύ “πιστοί” την ρετσινιά του πλανεμένου και οι προοδευτικοί την ταμπέλα του γραφικού, θυμηθείτε το “ερευνάτε τας γραφάς “ και ελευθερώστε το πνεύμα σας, καθώς θα διαπιστώσετε ότι τις συμπαντικές αλήθειες οι άνθρωποι τις γνώριζαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν τον Χριστό.

ΛΟΓΟΣ ΄Ζ

Ότι το μεγαλύτερο κακό στους ανθρώπους αποτελεί η άγνοια του Θεού

Ποῖ φέρεσθε, ὦ ἄνθρωποι, μεθύοντες, τόν τῆς ἀγνωσίας ἄκρατον λόγον ἐκπιόντες, ὂν οὐδέ φέρειν δύνασθε, ἀλλ' ἤδη αὐτόν καί ἐμεῖτε; στῆτε νήψαντες ἀναβλέψατε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς καρδίας καί μὴ πάντες δύνασθε, οἲ γε καί δυνάμενοι ἡ γάρ τῆς ἀγνωσίας κακία ἐπικλύζει πᾶσαν τήν γῆν καί συμφθείρει τήν ἐν τῶ σώματι κατακεκλεισμένην ψυχήν, μὴ ἐῶσα ἐνορμίζεσθαι τοῖς τῆς σωτηρίας λιμέσι.

Μὴ συγκατενεχθῆτε τοιγαροῦν τῶ πολλῶ εύματι, ἀναρροία δέ χρησάμενοι, οἱ δυνάμενοι λαβέσθαι τοῦ τῆς λιμένος, ἐνορμισάμενοι τούτω, ζητήσατε χειραγωγόν τόν ὁδηγήσοντα ὑμᾶς ἐπί τάς τῆς γνῶσεως θύρας, ὄπου ἐστί τό λαμπρόν φῶς, τό καθαρόν σκότους, ὄπου οὐδέ εἷς μεθύει, ἀλλά πάντες νήφουσιν, ἀφορῶντες τῆ καρδία εἰς τόν ὁραθῆναι θέλοντα οὐ γάρ ἐστίν ἀκουστός, οὐδέ λεκτός, οὐδέ ὁρατός ὀφθαλμοῖς, ἀλλά νῶ καί καρδία.

Πρῶτον δέ δεῖ σε περιρρήξασθαι ὄν φορεῖς χιτῶνα, τό τῆς ἀγνωσίας ὔφασμα, τό τῆς κακίας στήριγμα, τόν τῆς φθορᾶς δεσμόν, τόν σκοτεινόν περίβολον, τόν ζῶντα θάνατον, τόν αἰσθητόν νεκρόν, τόν περιφόρητον τάφον, τόν ἔνοικον λησ τήν, τόν δι' ὧν φιλεῖ μισοῦντα καί δι'ὧν μισεῖ φθονοῦντα.

Τοιοῦτός ἐστίν ὄν ἐνεδύσω ἐχθρόν χιτῶνα, ἄγχων σε κάτω πρός αὐτόν, ἷνα μή ἀναβλέψας καί θεασάμενος τό κάλλος τῆς ἀληθείας καί τό ἐγκείμενον ἀγαθόν, μισήσης τήν τούτου κακίαν, νοήσας αὐτοῦ τήν ἐπιβουλήν, ἧν ἐπεβούλευσε σοι, τά δοκοῦντα (καί μή νομιζόμενα) αἰσθητήρια άναίσθητα ποιῶν, τῆ πολλῆ ὗλη αὐτά ἀποφράξας καί μυσαρᾶς ἡδονῆς ἐμπλήσας, ἴνα μήτε ἀκούεις περί ὧν ἀκούειν σε δεῖ, μήτε βλέπης περί ὧν βλέπειν σε δεῖ.

Μετάφραση

Που πηγαίνετε, άνθρωποι, μεθυσμένοι έχοντας πιει το ανέρωτο κρασί της άγνοιας, το οποίο δεν μπορείτε καν να αντέξετε, αλλά ήδη το ξερνάτε; Σταθείτε και συνέλθετε, σηκώστε ψηλά τα μάτια της καρδιάς σας. Κι αν όλοι δεν το μπορείτε, τουλάχιστον αυτοί που μπορείτε.

Διότι η κακία της άγνοιας κατακλύζει τη γη ολόκληρη και μαζί της φθείρει και την ψυχή, η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη μέσα στο σώμα, χωρίς να την αφήνει να προσορμιστεί στα λιμάνια της σωτηρίας.

Μη σας παρασύρει, επομένως, το μεγάλο ρεύμα, αλλά εκμεταλλευόμενοι την άμπωτη - όσοι μπορείτε - πιάστε το λιμάνι της σωτηρίας αγκυροβολώντας σ΄αυτό κι αναζητείστε τον καθοδηγητή, ο οποίος θα σας οδηγήσει στις πύλες της γνώσης, όπου βρίσκεται το λαμπρό φως, το αμόλυντο από σκοτάδι, όπου ούτε ένας δεν μεθάει, αλλά όλοι είναι νηφάλιοι, προσβλέποντας με την καρδιά σας σ΄αυτόν που θέλει να φανερωθεί.

Διότι δεν είναι δυνατόν να τον ακούσουμε, ούτε να του μιλήσουμε, ούτε να τον δούμε με τα μάτια μας, παρά μόνο με τον νου και την καρδιά. Πρώτα απ΄όλα όμως πρέπει να σκίσεις το χιτώνα που φοράς, το ύφασμα της άγνοιας, το υποστήριγμα της κακίας, τα δεσμά της φθοράς, τον σκοτεινό περίβολο, τον ζωντανό θάνατο, τον αισθητό νεκρό, τον φορητό τάφο, τον ληστή που κατοικεί μέσα σου, αυτόν που σε μισεί για όσα αγαπά και σε φθονεί για όσα μισεί.

Τέτοιος είναι ο εχθρικός χιτώνας που φόρεσες, που σε τραβά προς τα κάτω προς το μέρος του, ώστε να μην κοιτάξεις προς τα πάνω κι αντικρίζοντας την ομορφιά της αλήθειας και το αγαθό που κρύβει μέσα της, μισήσεις την κακία του.

Κι αφού αντιληφθείς την παγίδα που σου έστησε μετατρέποντας σε αναίσθητα τα θεωρούμενα ως αισθητήρα όργανα φράζοντας τα με πολύ υλικό και γεμίζοντας τα με σιχαμερή ηδονή, να μην ακούς όσα πρέπει εσύ ν΄ακούς, ούτε να βλέπεις όσα πρέπει εσύ να βλέπεις.

Σχόλιο: Εκείνο που κάνει εντύπωση , δεν είναι το “μην αμαρτάνετε” που ακούμε διαρκώς στις μέρες μας από την Ορθόδοξη εκκλησία, αλλά όπως ο ίδιος ο Χριστός πολλές χιλιάδες χρόνια μετά, μας καλεί να μάθουμε την αλήθεια, να μάθουμε γιατί υπάρχουμε και από που ερχόμαστε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το “φεύγετε την αμαρτίαν” δεν έχει σημασία. Αντίθετα, αυτό είναι το ποθητό αποτέλεσμα.

Οι ανίδεοι είναι πιο πονηροί απ' τους ειδωλολατρες.

Εκείνοι, όμως που είναι ανίδεοι, δεν αναζητουν τον Θεό, και δεν ψάχνουν για τον τόπο κατοικίας τους, ο οποίος είναι ένας τόπος ανάπαυσης. Αντιθέτως, ζουν όπως τα ζώα. Είναι πιο πονηροί από τους ειδωλολάτρες.

Κατ' αρχήν, δεν ερευνούν για τον Θεό. Η σκληρότητα της καρδιάς τους τους ρίχνει το ηθικό, ώστε να ενεργούν με έναν τρόπο ανελέητο. Μετά, εάν βρεθεί κάποιος που ζητά την σωτηρία του, με την σκληρότητα που έχουν μέσα στην καρδιά τους εκμεταλλεύονται αυτό το άτομο.

Εάν το άτομο εξακολουθεί να ρωτά, το σκοτώνουν με την απανθρωπιά τους, νομίζοντας ότι έχουν κάνει κάτι καλό για τον εαυτό τους. Χωρίς αμφιβολία, αυτοί είναι παιδιά του διαβόλου.

Ακόμα και οι ειδωλολάτρες δείχνουν έλεος, και γνωρίζουν ότι ο Θεός, που είναι στους ουρανούς, πράγματι υπάρχει, ο Πατέρας του σύμπαντος, πάνω από τα είδωλα που λατρεύουν, παρόλο που δεν έχουν ακούσει τον λόγο Του, ώστε να ερευνήσουν σχετικά με τους τρόπους του Θεού.

Σχόλιο: Οι ανίδεοι στις μέρες μας, είναι σχεδόν όλοι βαπτισμένοι Χριστιανοί και κάποιοι από αυτούς ξύλινοι και μονολιθικοί τυπολάτρες, χειρότεροι από τους άθεους. Όποιος ερευνά τις γραφές, τους προκαλεί πανικό και τρόμο, γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, αλλά πιθανότατα τον μοχθηρό Γιαχβέ.

Έτσι, αν τους δώσετε να διαβάσουν, για πράδειγμα, το βιβλίο αυτό (ΝΑΓΚ ΧΑΜΜΑΝΤΙ) θα πανικοβληθούν και θα ουρλιάζουν για πλάνες και αιρέσεις, επειδή δεν ξέρουν τι θα πει έρευνα και δεν ξέρουν ότι ο Χριστός έχει πει ξεκάθαρα πράγματα τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα μπερδέψει.

Ο Χριστός μιλάει για μετάνοια και συγχώρεση, ενώ ο Γιαχβέ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει για σφάξιμο και ψήσιμο μοσχαριών για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Και τα δυο, η σύγχρονη χριστιανική θρησκεία τα θεωρεί ιερά. Λένε μάλιστα, για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, ότι η Παλαιά Διαθήκη, άλλα λέει και άλλα εννοεί.

Ξεχνούν οι δυστυχείς ότι ο Χριστός είπε “το ναι ναι και το ου ου “. (εστω δε ο λογος υμων ναι ναι, ου ου. Το δε περισσον τουτων εκ του πονηρου εστιν. Ματθ. Έ 37)

Συνεχιζει...

Ο άμυαλος άνθρωπος, λοιπόν, ακούει την κλήση, αλλά δεν έχει καμία ιδέα για τον τόπο, στον οποίο αυτός ή αυτή έχει κληθεί. Δεν έχει ρωτήσει κατά τη διάρκεια του κηρύγματος “ Που είναι ο ναός, στον οποίο πρέπει να πάω για να προσκυνήσω την ελπίδα μου;”

Ένα τέτοιο άτομο είναι παράλογο και χειρότερο από κάποιον ειδωλολάτρη, διότι οι ειδωλολάτρες γνωρίζουν τουλάχιστον τον δρόμο προς τους πέτρινους ναούς τους, οι οποίοι θα χαθούν, και λατρεύουν το είδωλο τους, εναποθέτοντας σ' αυτό τα χέρια τους, γιατί αυτό είναι η ελπίδα τους.

Ο λόγος έχει κηρυχθεί σ' αυτούς τους άμυαλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν διδαχθεί “Αναζητήστε και ερευνήστε τους δρόμους που πρέπει να βαδίσετε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο τόσο σημαντικό όσο αυτό”.

Έτσι, η ουσία της σκληρότητας της καρδιάς χτυπά το μυαλό του ανθρώπου, μαζί με την δύναμη της άγνοιας και τον δαίμονα του σφαλματος. Και αυτά τα πράγματα εμποδίζουν το μυαλό του ανθρώπου να ανακαλύψει και να είναι ικανός να εργαστεί αναζητώντας και καταλαβαίνοντας την ελπίδα.

Σχόλιο: Αναζητείστε λέει, ερευνείστε, ο Χριστός είναι αλήθεια και η αλήθεια επιζητεί να γίνει φανερή. Η έρευνα των γραφών, το πολύ-πολύ να φέρει στην επιφάνεια κείμενα, που απλά θα απορριφθούν.

Μπορεί όμως να φέρει και κείμενα που θα δείχνουν την φτώχεια των βαβυλωνιακών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και των Εβραίων.

Οι τυπολάτρες έντρομοι με την σκληρότητα της καρδιάς τους, μαζί με την δύναμη της άγνοιας και τον δαίμονα του σφάλματος, εμποδίζουν το μυαλό του ανθρώπου να ανακαλύψει και να είναι ικανός να εργαστεί αναζητώντας και καταλαβαίνοντας την ελπίδα. Η ελπίδα οδηγεί στον Χριστό, ενώ η άγνοια οδηγεί στην πλάνη και την απελπισία του Σαμαέλ- Γιαχβέ- Γιαλνταμπαόθ.

Κλείνοντας, παραμένει το εξής ερώτημα:

Αφού αυτά τα κείμενα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα από τα εβραϊκά της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί δεν θεωρούνται ιερά; Τέτοια ξεκάθαρα και μοναδικά κείμενα δεν υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Αν τα ελληνικά κείμενα έμπαιναν μέσα στα ιερά, μήπως θα χάλαγε τη μαγιά αυτών που τα μαγείρεψαν; Κάποιο λάκο έχει η φάβα !!!

Ποιός τολμά να αγγίξει το ένοχο μυστικό;;;

Απόσπασματα από τα βιβλία του Δ.Λιακόπουλου:

ΤΟΜΟΣ 4 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ "Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ"

ΤΟΜΟΣ 2 ΤΟ ΕΝΟΧΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΑΓΚ ΧΑΜΑΝΤΙ

Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

[Πηγή] 

 Οι απόψεις του ιστολογίου μας δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύουμε