.

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ


Καθώς έχει τύχει και σε μένα πολλές φορές να χρειάζομαι να πληκτρολογήσω ένα σύμβολο στο πληκτρολόγιο και να μην ξέρω που βρίσκεται, ή ποιον συνδυασμό πλήκτρων πρέπει να χρησιμοποιήσω, έκανα μια σύντομη αναζήτηση και συγκέντρωσα μερικά. Φυσικά, μερικά απ’ αυτά είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους, αλλά για λόγους τάξης τα παραθέτω κι αυτά.
Υπάρχει και η περίπτωση όπου πάνω στο πληκτρολόγιο δεν αναγράφονται οι ελληνικοί χαρακτήρες, οπότε θα είναι χρήσιμο και σ’ αυτούς που έχουν τέτοιο πληκτρολόγιο.
Θα αναφέρουμε κάποια βασικά. Έχουμε και λέμε (η γλώσσα του πληκτρολογίου πρέπει να είναι γυρισμένη στα ελληνικά):

Γράμματα
Θ = U, Ξ = J, Ψ = C, Ω = V, ς = W,

Σημεία στίξης
Τόνος (΄) = ; (και στην συνέχεια το φωνήεν που θέλουμε να μπει ο τόνος)
Ερωτηματικό (;) = Q
Άνω τελεία (•) = Alt+250 (πληκτρολογούμε τους αριθμούς στο αριθμητικό πληκτρολόγιο*)
Άνω κάτω τελεία (:) = Shift+Q
Διαλυτικά (¨) = Shift+; (αφού τα πατήσουμε, τα αφήνουμε και στην συνέχεια πατάμε το φωνήεν που θέλουμε να μπουν τα διαλυτικά)
Διαλυτικά με τόνο (΅) = Shift+W (όπως πριν)

Σύμβολα
€ = Ctrl+Alt+E
« = Ctrl+Alt+[
» = Ctrl+Alt+]
“ = Alt+0147 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
” = Alt+0148 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
† = Alt+0134 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
§ = Alt+0167 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
‰ = Alt+0137 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☺ = Alt+1 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
☻ = Alt+2 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♥ = Alt+3 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♦ = Alt+4 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♣ = Alt+5 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♠ = Alt+6 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♂ = Alt+11 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
♀ = Alt+12 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
→ = Alt+26 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
← = Alt+27 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
↔ = Alt+29 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
► = Alt+16 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
◄ = Alt+17 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▲ = Alt+30 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
▼ = Alt+31 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
± = Ctrl+Alt+-
½ = Ctrl+Alt+=
¼ = Alt+0188 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¾ = Alt+0190 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
¹ = Alt+0185 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
² = Ctrl+Alt+2
³ = Ctrl+Alt+3
© = Ctrl+Alt+C
® = Ctrl+Alt+R
™ = Alt+0153 (αριθμητικό πληκτρολόγιο)
° = Ctrl+Alt+0 (βαθμοί Κελσίου) (μοίρες)

* Αν δεν έχετε ξεχωριστό αριθμητικό πληκτρολόγιο, ενεργοποιήστε το ειδικό πλήκτρο «Num Lock» (Fn+Num Lock).

Αργότερα σε άλλη ανάρτηση θα δείξουμε τον τρόπο πώς να χρησιμοποιούμε το πολυτονικό σύστημα γραφής του πληκτρολογίου της Ελληνικής Γλώσσας.

Αυτή είναι μία μικρή προσπάθεια, για να φιλοτιμηθούνε οι νέοι που γράφουν Greeglish νά κάνουν το ξεκίνημα και να γράφουν με Ελληνικά στοιχεία(γράμματα) τις λέξεις και να μήν βοηθούν το "σύστημα" που θέλει την κατάργηση της Ελληνικης Γραφής και διάλυση της Ελληνικής Γλώσσας.

Ε-ΡΟΔΙΟΣ

ΠΗΓΗ: http://www.pare-dose.net/