Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΒΑΡΔΑΡΙΑ (ΒΑΡΔΑΡΙΚΗ) ΚΑΙ ΟΧΙ..."ΝΟΒΑ ΜΑΣΕΝΤΟΝΙΑ"!

Συνιστά κατάντημα διά τήν Έλλάδα ή έκ μέρους τών μειοδοτούντων πολιτικαντών τού λεγομένου... "δημοκρατικού τόξου", -(οί όποίοι....
προσβάλλουν διά τής άντιπατριωτικής των στάσεως τήν Ίεράν έννοιαν τής Δημοκρατίας!)-, οί οποίοι συστοιχίζονται περί τήν θέσιν καί απόφασίν των, έκποιήσεως τού όνόματος τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, άποκαλούντες ήδη, χωρίς αίδώ, τήν Βαρδαρίαν ή Βαρδαρικήν (Σκόποι)... "Νέα Μακεδονία"!!!...

Για συνέχεια ΕΔΩ

Οι απόψεις του ιστολογίου μας δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύουμε