Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Σίβυλλα Τιμπουρτίνα, προφητείες

Για αυτήν την Σίβυλλα, ναι μεν δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το πότε γεννήθηκε και όλα όσα έγραψε, αλλά έχει διασωθεί ο λόγος της, τον οποίο....
απήυθυνε στους Εβραίους που πήγανε, παραδόξως πλήρεις εμπιστοσύνης, να ρωτήσουν για το μέλλον της φυλής τους.

Διαβάστε τι τους είπε, αφού εν συντομία τους μίλησε για όλα, μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία. Τίθεται για μια ακόμη φορά το θέμα. Γιατί αφού το κείμενο αυτό, σε μερικές μόνο γραμμές, προφητεύει την έλευση και την σταύρωση του Χριστού και το όνομα της Παναγίας και όλα τα γεγονότα, έστω και εν συντομία, μέχρι και την Δευτέρα Παρουσία, γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στην Αγία Γραφή;

Επειδή είπε τα λόγια αυτά μια γυναίκα, ή επειδή δεν άρεσαν καθόλου στους Εβραίους που βρισκότανε μπροστά, όταν τα είπε και έπαθαν ψυχρολουσία;

Δείτε τι είπε στο παρακάτω απόσπασμα για το Χριστό:

5. εγερθήσεται γαρ γυνή Ελληνίς εκ της Εβραϊδος χώρας ονόματι Μαρία και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Ιησούν.

5. θα εμφανιστεί γυναίκα Ελληνίδα από την χώρα των Εβραίων με το όνομα Μαρία και θα γεννήσει υιό και θα τον ονομάσουν Ιησού.

Παρατήρηση : Εδώ ορίζεται ότι η Παναγία ήταν Ελληνίδα. Ορίζεται το όνομα της που θα είναι ελληνικό Μαρία και όχι Μύριαμ και το όνομα του υιού της Ιησούς. Αυτά δεν δίνονται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει επίσης, στον παρακάτω στίχ ότι θα καταργήσει το νόμο των Εβραίων. Άρα ο Χριστιανισμός δεν είναι συνέχεια του Μωσαικού νόμου.

6. και λύσει τον νόμον των Εβραίων και ίδιον νόμον στήσει

6. και θα καταλύσει τον νόμο των Εβραίων και θα δώσει δικό του νόμο

7. και βασιλεύσει ο νόμος αυτού.

7. και θα βασιλεύσει ο νόμος του

8. και ανοιγήσονται αυτώ οι ουρανοί και φωνήν λήψεται και στρατιαί Αγγέλων τον θρόνον αυτού βαστάσουσιν και τα εξαπτέρυγα τα ίχνη των ποδών αυτού προσκυνήσουσιν.

8. και θα ανοίξουν για αυτόν οι ουρανοί και θα ακουστεί φωνή και στρατιές αγγέλων θα βαστάζουν τον θρόνο του και τα εξαπτέρυγα θα προσκυνήσουν τα χνάρια των ποδιών του

9. και λήψεται ανδρας από της Γαλιλαίας και νομοθετήσει και είπη προς αυτούς: τον λόγον ον ελάβετε παρ εμού, κηρύξατε αυτόν τοις έθνεσι των εβδομήκοντα δύο γλωσσών.

9. και θα πάρει άνδρες από τη Γαλιλαία και θα δώσει νόμο (εντολές) και θα τους πει τον λόγο που πήρατε από μένα να τον κηρύξετε στα έθνη των εβδομήκοντα δυο γλωσσών.

10. Και λέγουσιν αυτή οι ιερείς των εβραίων, φρικωδεστάτη δέσποινα ημών, ερωτήσαι σε ζητούμεν.
και αποκριθείσα η Σίβυλλα λέγει προς αυτούς "ο βούλεσθε απαγγείλατε μοι". Και λέγουσι προς αυτήν εκείνοι ακοήν ηκούσαμεν από των εθνών ότι ο θεός των ουρανών υιόν μέλλει τίκτειν πιστεύεις ότι τούτο γίνεται, κυρία ημών; Λέγει η Σίβυλλα προς αυτούς "υμείς ου πιστεύετε όντες ιερείς των Εβραίων;

10. και την λέγουν οι ιερείς των Εβραίων, φρικωδεστάτη κυρά μας, θέλουμε κάτι να σε ρωτήσουμε και απαντώντας η Σίβυλλα τους λέει, τι θέλετε; πείτε μου και της λένε εκείνοι, ακούσαμε ότι λέγεται από τους Έλληνες ότι ο θεός των ουρανών, θα κάνει να γεννηθεί ο Υιός Του, πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο θα γίνει κυρία μας; Λέγει η Σίβυλλα προς αυτούς εσείς δεν το πιστεύετε ενώ είστε ιερείς των Εβραίων;

Σχόλιο: Το ήξερε δηλαδή όλος ο Ελληνικός κόσμος, όσον αφορά την προφητεία ερχομού του Χριστού, αλλά οι Εβραίοι δεν το πίστευαν, αφού αυτοί ήξεραν τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, η οποία έλεγε ότι, μόνο για αυτούς, θα έρθει ο μεσσίας που θα τους κάνει πλούσιους και ηγέτες του κόσμου. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Γιαλνταμπαώθ Σατανά.

11. λέγουσιν αυτή ημείς ου πιστεύομεν ότι ο Θεός υιόν μέλλει τίκτειν. Και γαρ Λόγον έδωκε τοις πατράσιν ημών. Λέγει αυτοίς η Σίβυλλα, ο νόμος ούτος σκόλοψ υμίν εστίν. και λέγουσιν αυτή. και τι λέγεις, δέσποινα ημών, περί του ζητήματος τούτου;

11. της λένε, εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός θα κάνει να γεννηθεί ο Υιός Του. Διότι και το λόγο του έδωσε στους πατέρες μας, να μη πάρει το χέρι του από πανω μας. Τους λέγει τότε η Σίβυλλα, ο νόμος αυτός παλούκι αιχμηρό είναι για εσάς. Και της λένε και τι λέγεις κυρά μας για το ζήτημα αυτό;

12. Και αποκριθείσα η Σίβυλλα είπε προς αυτούς: ο Θεός των ουρανων υιον μελλει τικτειν,

12. και αποκρινόμενη η Σίβυλλα είπε προς αυτούς, ο Θεός των ουρανών θα κάνει να γεννηθεί ο Υιός Του

13. Ος όμοιος τω Πατρί έχει είναι και ομοίωμα νηπίου λήψεται.

13. ο οποίος σαν τον Πατέρα Του θα είναι και μορφή νηπίου θα πάρει.

Καθώς καταλαβαίνετε, το κείμενο αυτό, δείχνει ότι όλη η Μεσόγειος το γνώριζε ότι θα έρθει ο Χριστός και οι Εβραίοι με την Παλαιά Διαθήκη δεν το δεχότανε. Αυτές τις γραφές λοιπόν, τις πήρανε οι “μεγαλοθεολόγοι” και νόθευσαν εργολαβικά την Χριστιανική ιδεολογία με τον νόμο των Εβραίων.

Οι Εβραίοι περιμένουν το Γιαχβέ Γιαλνταμπαώθ να τους κάνει κοσμοκράτορες στον κόσμο αυτό. Ο Χριστός είπε ότι η δική Του η βασιλεία, ούκ εστί του κόσμου τούτου.

[Πηγή]

Οι απόψεις του ιστολογίου μας δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύουμε