Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Βουλευτής ζητά εφαρμογή Ισλαμικού νόμου στην Θράκη

Δημοψήφισμα θέλει να οργανώσει η Άγκυρα
Ο βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του θεσμού της Σαρίας, τονίζοντας, προφανώς με εντολές από την Άγκυρα, πως αν η....
κεντρική διοίκηση αποφασίσει την κατάργηση του θεσμού, τότε η μειονότητα πρέπει να κληθεί να αποφασίσει με… τοπικό δημοψήφισμα, παραβλέποντας δηλαδή τις αποφάσεις του Ελληνικού κράτους.

Επιπλέον, τόνισε την ελευθερία της μειονότητας να επιλέγει το εφαρμοστέο δίκιο, ελεύθερα και δημοκρατικά, μνημονεύοντας το νόμο 1920/1991 περί μουσουλμάνων θρησκευτικών λειτουργών.

Μάλιστα, έκανε λόγο για τη μακροχρόνια εφαρμογή του Ιερού Νόμου στην ελεύθερη Θράκη.

Αυτό που ισχύει για τον θεσμό της Σαρίας είναι πως εφαρμόζεται εθιμικά για τους Μουσουλμάνους της Θράκης και μόνον για θέματα Οικογενειακού Δικαίου.

Που αποσκοπεί η ανακίνηση του θέματος εφαρμογής του Ισλαμικού Νόμου, αγνοώντας τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας;

Δήλωσε αναλυτικά ο Ιλάν Αχμέτ:

«Τάσσομαι υπέρ της συντρέχουσας αρμοδιότητας, της δικονομικής ενίσχυσης του ιεροδικείου για την ασφάλεια του δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία διαδίκων.

Εάν η κυβέρνηση θέλει να προβεί σε πλήρη κατάργηση του συγκεκριμένου θεσμού, θέτω πρόταση για διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος ώστε να αποφασίσει η ίδια η μειονότητα, δημοκρατικά και ελεύθερα.

Με την καθιέρωση της συντρέχουσας αρμοδιότητας σεβόμαστε την ελευθερία της μειονότητας να επιλέγει με ελεύθερη βούληση το δίκαιο που θα εφαρμοστεί επ’ αυτής.

Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των συμπολιτών μας να εκφράζουν, σε περίπτωση που κληθούν, την επιλογή τους. Εξάλλου, πρέπει η Πολιτεία να σέβεται την ετερότητα σε κάθε περίπτωση και βεβαίως όταν αυτή επιδιώκεται και επιλέγεται από την ίδια την μειονότητα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 42 παρ. 1 και 45 της Συνθήκης της Λωζάννης, η Ελλάδα δεσμεύεται να σεβαστεί τα έθιμα που απορρέουν από συγκεκριμένες θρησκευτικές πρακτικές.

Η απονομή σε ειδικό όργανο δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων όπου θα εμπίπτουν αυτές οι θρησκευτικές πρακτικές, δεν φαίνεται να απαγορεύεται άμεσα από τη διάταξη αυτή.

Όμως σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της ίδιας διάταξης, ο τρόπος εφαρμογής του περιεχομένου της είναι αντικείμενο επεξεργασίας μικτής επιτροπής, από την κυβέρνηση και αντιπροσωπεία της μειονότητας.

Η Ελληνική κυβέρνηση προτίμησε τελικά να διατηρήσει σε ισχύ το προηγούμενο καθεστώς των Μουσουλμανικών δικαστηρίων.

Η μακρόχρονη εφαρμογή του Ιερού Νόμου στη Θράκη, πλέον αποτελεί μια βαθιά ριζωμένη πρακτική και αποτελεί το πιο σημαντικό έθιμο – και παρά την ύπαρξη σπουδαίων νομικών προβλημάτων στην εφαρμογή του Ιερού Νόμου- η μειονότητα ακόμα εκδηλώνει μεγάλο σεβασμό σε αυτό το θεσμό επιλέγοντας με μια συντριπτική πλειοψηφία το θρησκευτικό γάμο αντί του πολιτικού.

Θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί νομοθετικά άμεσα η συντρέχουσα αρμοδιότητα του μουφτή, με εφαρμογή της διάταξης ουσιαστικού εθιμικού ισλαμικού δικαίου σε σχέση με τα τακτικά δικαστήρια που θα εφάρμοζαν τις διατάξεις του ΑΚ, με νομοθετική όμως κατοχύρωση ότι σε περίπτωση διαφωνίας των διαδίκων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, θα υπερισχύει η αρμοδιότητα του μουφτή.

Εάν θελήσει ο νομοθέτης να υπερισχύσει, σε περίπτωση διαφωνίας των διαδίκων, η αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, τότε πρέπει περί αυτού να γνωμοδοτήσει η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 42 παρ 2 της Συνθήκης της Λωζάννης για τις όποιες μεταβολές πραγμάτων έχουν συντελεστεί στην κοινωνία».

[Πηγή]

Οι απόψεις του ιστολογίου μας δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύουμε