Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

«Φλέβα» χρυσού 11 δισ. ευρώ....

στη Χαλκιδική

Ετήσια έσοδα της τάξης των 450 εκατ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια, μπορούν να αποφέρουν τα τρία κοιτάσματα χρυσού στην περιοχή της Βόρειας Χαλκιδικής, εφόσον γίνει η εξόρυξη και ξεκινήσει και η εκμετάλλευσή τους με βιώσιμο και ορθολογικό τρόπο και με προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζοντας, ταυτόχρονα, την τοπική απασχόληση και.... οικονομία, καθώς και την Εθνική Οικονομία.
Το ποσό αυτό, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα αντιστοιχεί σε σχεδόν 40% των συνολικών ετήσιων εσόδων της χώρας, από όλες τις εκμεταλλεύσεις ανά την επικράτεια, οι οποίες, ως αξία, εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν έναν τζίρο (με πωλήσεις εντός συνόρων και εξαγωγές) ύψους 1,1 δισ. ευρώ ετησίως.
Εκτιμήσεις
Τις εκτιμήσεις αυτές διατύπωσε ο καθηγητής του τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών και πρόεδρος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κ. Ιωάννης Πασπαλιάρης, σημειώνοντας πως η συνολική πραγματική αξία των κοιτασμάτων από τα κοιτάσματα του Στρατωνίου (διάρκειας εκμετάλλευσης 7 έτη), των Σκουριών (διάρκεια εκμετάλλευσης 30 έτη) και της Ολυμπιάδας (διάρκεια εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 έτη), υπολογίζεται σε 11 δισ. ευρώ.
Μιλώντας σε εκδήλωση κατοίκων που στηρίζουν την ανάπτυξη της περιοχής ανέφερε ότι «Το σύνολο της θεωρητικής τους αξίας έχει εκτιμηθεί στα 15,6 δισ. ευρώ, αλλά όσο δεν εξορύσσονται η αξία τους είναι μηδενική. Ακόμη όμως και να γίνει εξόρυξη αν δεν υποστούν επεξεργασία και πάλι δεν έχουν αξία» και διευκρίνσε πως «αν υποστούν εμπλουτισμό τα εν λόγω κοιτάσματα χρυσού, η πραγματική τους αξία μπορεί να φθάσει τα περίπου 5 δισ. ευρώ ή το 32% της θεωρητικής τους αξίας. Κάτι που αντιστοιχεί σε μια ετήσια απόδοση της τάξης των 211 εκατ. ευρώ».
Κατά τον καθηγητή, ωστόσο, η απόδοση μπορεί να υπερδιπλασιαστεί στην περίπτωση που στα τρία κοιτάσματα αξιοποιηθεί και η μεταλλουργία, αφού «έτσι η πραγματική αξία που μπορεί να ανακτηθεί υπολογίζεται σε 11 δισ. ευρώ ή περί τα 450 εκατ. ευρώ, ετησίως».
Πολλαπλά αναμένονται τα οφέλη από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τριών κοιτασμάτων, μέσα από την επένδυση του 1,2 δισ. ευρώ, και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. «Στην εξόρυξη πρόκειται να απασχοληθούν συνολικά 770 άτομα, ενώ αν προσθέσουμε και τον εμπλουτισμό θα χρειαστούν ακόμη 215 εργαζόμενοι», ανέφερε ο κ. Πασπαλιάρης για να προσθέσει πως «με τη μεταλλουργία ο αριθμός του προσωπικού θα φθάσει στα 1.235 άτομα ή 25% περισσότερα από ό,τι χωρίς αυτή».
Καταλήγοντας ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση πως στις περιπτώσεις αυτές «δίπλα» στις άμεσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, εμμέσως, από 3 έως 5 νέες θέσεις απασχόλησης σε παράπλευρα αντικείμενα.
[Ημερησία]

Το είδαμε εδώ